Критерии за потвърждаване и формат за подаване на сигнали за нарушения на Изборния кодекс

За честни избори — описание

Сайтът "За честни избори" се задвижва от платформата Ушахиди (в превод от суахили „свидетелство”), която е много добър инструмент за мониторинг на честността на изборния процес. Платформата е създадена през 2007 г. от група доброволци в Кения. По това време страната влиза в криза след президентските избори, които опозицията твърдо оспорва. Основната цел на платформата е да се превърне във свидетелство от „първа ръка” за подаваните от хората сигнали за избухналото насилие в страната. Чрез събирането на сигналите (с открита безплатна линия за телефонни съобщения, а също и през различните социални мрежи в интернет) на страницата на Ушахиди е създадена „карта на насилието”, която информира обществото за потенциално опасните зони, къде има изпаднали в беда хора, от какво имат нужда те и т.н. Софтуерът на Ушахиди е безплатен и това превърна платформата, през последните години, в много силен инструмент за оказване на обществен натиск. Ушахиди е използвана за наблюдение на парламентарните избори в Египет, в края на 2010 г.
За изборите през октомври стартираме платформата и в България. „За честни избори” ще събира сигнали за нарушения на изборните правила, съдържащи – текст и снимки, изпратени онлайн, през Фейсбук, Туитър и мейл, които ще се отбелязват върху картата на България. В определено населено място, където е маркирано наличието на проблем ще се отворя текстово съобщение с описание, снимки, видео.
Сигнали ще се приемат и за начина на протичане на изборите в чужбина.
Формат на сигналите
Къде: Община, населено място
Кога: Дата
Какво: Опишете това, което вие сте видели или как сте събрали информацията за нарушенията; кои са участниците в събитието - инициатори и др. Най-надеждните сигнали съдържат снимки и видео. Ако можете да направите такива ще бъде много ценно за целите на кампанията. Можете да прикачите и линк към медийна публикация, съдържаща информация за нарушения. Участвайте! Изпратете вашето свидетелство за нарушение на изборните правила!

Crowdsourcing

Едно от предизвикателствата пред “crowdsourcing” инструментите, а и пред всяка платформа, която разчита на гражданско отчитане на информацията е проблемът с нейното потвърждаване. Как можем да кажем, дали може да се разчита на получената информация или не? Отговорът на този въпрос най-често не е еднозначен и зависи от предназначението на «Ушахиди» в конкретния случай. За това предизвикателство няма бързи решения, но «Ушахиди» предлага няколко начина, като например да се класира достоверността на определени източници на информация и да се стимулира подаването на точни данни от потребителите.

В повечето случаи основната цел на „crowdsourcing” инструмента е да подпомогне появата на информация. Понякога обаче е невъзможно потвърждаването на даден сигнал. Той може да бъде маркиран, като „непотвърден”, докато се получава нееднозначна информация. Ако имате съмнения за определен сигнал, добре би било на първо време той да се маркира, като „непотвърден”, докато не получите възможността да го разследвате допълнително.
Критерии за потвърждаване на сигнал

Когато маркираме даден сигнал, като потвърден, това трябва да се извърши в отговор на следните условия:
  • Получили сме информацията от множество достоверни източници;
  • Разполагаме с две или повече текстови съобщения от различни източници за едно и също събитие;
  • Разполагаме със съобщения от различни източници (twitter, електронни пощи, новини и т.н.), а така също и с текстово съобщение, потвърждаващо сигнала. Би трябвало да се убедим, че са изпращани от различни лица, а не от един и същ човек, ползващ различните канали за подаване на информация.
  • Администраторът на сайта може да разговаря с човека, подал сигнала, за да получим повече информация по случая.
  • Наличие на снимков или видео материал, документиращ сигнала. 
  • Поддържане на директна връзка с човека, подаващ информацията. Например: член на организацията, наблюдател на изборите - част от известна мрежа, доверен източник (някой, който е предоставял достоверна информация и преди) и т.н.


ОTКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Този сайт съдържа потребителски генерирано съдържание. Собствениците и администраторите му си запазват правото да не публикуват съдържание по своя преценка, ако то не отговаря на критериите за подаване на сигнал – изброени по-горе. 

Собствениците не носят отговорност за потребителски генерираното съдържание в сайта.
Всички публикувани сигнали са разделени в две категории — потвърдени и непотвърдени. Непотвърдени са тези сигнали, които звучат правдоподобно, но не притежават нужните критерии, за да бъдат класифицирани като потвърдени. Публикуването им и позоваването на тези сигнали следва да става след проверка на фактите или на отговорността на цитиращия.
Потвърдените сигнали притежават реквизитите, които изискваме, но следва също да бъдат допълнително проверявани, ако ще бъдат използвани за публикации или други публични съобщения.

Собствениците на сайта проверяват всички сигнали за необходимите критерии, за да бъдат те отбелязани като потвърдени, както и си запазват правото да не публикуват такива, които звучат неправдоподобно или са оценени като спам.