Потвърдено

Кметът на Кюстендил иска да постави камери за видео-наблюдение в секциите

12:34 Sep 23 2011 Кюстендил

Снимки
Описание
До: Красимира Медарова, председател на Централната
избирателна комисия

Госпожо Медарова,

Повод за това писмо е идеята на кмета на Кюстендил Петър Паунов за поставяне в избирателните секции на камери за видео-наблюдение под предлога да бъде контролирана работата на секционните комисии.

В демократичната държава всяко човешко право може да бъде ограничено, общо казано, на основата на хуманизма и сигурността на държавата, но само чрез закон, през норма, приета от Законодателя.

Но в действащото законодателство на Република България, с което се произвеждат президентските, парламентарните и изборите за местна власт, няма ограничения на чл. 32, ал. (2) от Конституцията. Позволявам си да припомня това място: „Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие, освен в предвидените от закона случаи” (к.м. – Д.Ж.).

Затова остава принципът, застъпен в чл. 5, ал. (2) на Конститу-цията: „Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено (к.м. – Д.Ж..) действие”.

Отделно, монтирането на камери за видеонаблюдение в избира-телните секции може да предизвика положителни емоции в избирателя с промито мислене, но има и ясен отрицателен психологически ефект – носи страх, най-малкото може да откаже човека от правото му да гла-сува. Затова ще припомня чл. 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи: “Никой не може да бъде подложен на ... унизително отнасяне...”; или чл. 3, ал. (1) от Хартата на основните права на Европейския съюз: “Всеки има право на физическа и психическа (к.м. – Д.Ж.) неприкосновеност” – и двете места се отна-сят до неприкосновеността на личността. Ще припомня и чл. 19 на Международния пакт за граждански и политически права: “Никой не може да бъде обезпокояван за убежденията си”.
Иска ми се да мисля, госпожо Медарова, че ще използвате правомощията си като председател на Централната избирателна комисия, за да предотвратите въпросното – не безумие, както мислят някои – а добре премислено своеволие. Струва ми се, че истинската идея (ако, разбира се, нямаме работа с прояви на параноя) е да се наблюдават определени секции и определени избиратели. Ще призная, че въпросното намерение ми прилича на модернизиран вариант на изборджийските табиети на Бай Ганьо.

23 септември 2011 г.
С най-добри пожелания:
Динчо Желязков

Новини за случая
Достоверност: UP DOWN 0
Коментирайте във Facebook
Остави коментар
Име:
Email:
Коментари:
Код за сигурност:
Captcha